dr Mariusz Rafało

EnglishSeminarium magisterskie


Uwaga: w roku akademickim 2019/20, ostatecznym terminem złożenia pracy magisterskiej jest 27 września 2020. Aby było to możliwe, proszę przesłać mi finalną pracę maksymalnie do dnia 16 sierpnia. W przypadku prac nadesłanych później, nie mogę zagwarantować że zdążę je sprawdzić.
Prowadzę prace dyplowe obejmujące następujące zagadnienia:
Temat pracy należy skonsultować; dopiero moje potwierdzenie oznacza dołączenie do seminarium. Na konsultację proszę umawiać się drogą mailową. Zgłaszając temat na seminarium, proszę przygotować dokument zawierający następujące informacje:
Uwaga: W trakcie współpracy proszę stosować się do zasad i standardów, opisanych tutaj.
Przed przesłaniem do mnie pracy (lub rozdziału), proszę ją zweryfikować z dokumentem: checklist.

Copyright © Mariusz Rafało