dr Mariusz Rafało


Seminarium magisterskie


Prowadzę prace dyplowe obejmujące następujące zagadnienia:
Aby porozmawiać na temat koncepcji pracy proponuję przygotowanie konspektu na jedną - dwie strony. Na konsultację proszę umawiać się ze mną drogą mailową. Konspekt powinien zawierać następujące informacje:
W trakcie współpracy proszę stosować się do zasad i standardów, opisanych tutaj.

Copyright © Mariusz Rafało